previous next back

Nordtext stödjer Nordic Business Forum 2014

Den 4 november deltar Nordtext i Nordic Baltic Business Forum, som anordnas för första gången i år, 2014. Konferensen hålls vid Lettlands nationalbibliotek och har titeln ”Growing closer – key insights and success factors of Nordic Baltic partnership”.

 

Evenemangets huvudsyfte är att främja nordiskt-baltiskt samarbete, lyfta fram nya perspektiv på möjligheterna på den baltiska marknaden och att erbjuda en unik arena för utbyte av erfarenheter och knytande av affärskontakter för företag från Norden och Baltikum.

 

Ända sedan Nordtext grundades har ett av våra främsta mål varit att främja och förenkla gränsöverskridande affärsrelationer i Norden och Baltikum, genom effektiv kommunikation och språkanvändning. Under de senaste åren har vi hjälpt fler än 300 företag i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen med översättning, lokalisering, DTP-tjänster, textproduktion och andra språklösningar. Vi har med egna ögon kunnat se de positiva resultat som effektiv kommunikation kan ge, och därför är vi en av sponsorerna som stöttar detta nyinstiftade affärsforum.

 

Bland föreläsarna kan bland annat nämnas Knut Magnussen (ekonom DNB), Jan Widberg (direktör för Nordiska ministerrådets kontor i Lettland), Kristi Tiivas (direktör för Invest in Estonia Enterprise, Estland), Esa Hyvärinen (Senior Vice President, Samhällsrelationer, Fortum), Frode Grønvold (vd, Linstow Center Management), m.fl.

 

Om du vill veta hur vi kan bidra till era affärsrelationer med Norden och Baltikum, eller om du vill träffa oss under konferensen, är du välkommen att höra av dig.