Pakalpojumi | Tulkojumi

Tulkošana ir process, kas prasa precizitāti un plašas zināšanas. Tulka uzdevums ir perfekti pārnest tulkojamā teksta būtību no avota uz mērķa valodu, turklāt, tas jādara ņemot vērā lingvistiskās un kulturālās īpatnības valstī, kurā tulkojamais teksts tiks lietots.

Nordtext sadarbojas ar profesionāliem nozares speciālistiem, kuru kompetence ir atbilstoša iepriekš minētajām prasībām. Plašā piegādātāju datu bāze ļauj piedāvāt tulkojumus no un uz aptuveni 50 pasaules valodām, kā arī paver iespējas izvēlēties visatbilstošākos speciālistus katra konkrētā projekta vajadzībām.

 

Rakstiskie tulkojumi

 

Nordtext piedāvā dažāda satura rakstiskos tulkojumus. Vai tas būtu juridisks teksts, vai kādas ierīces lietošanas instrukcija, uzticot savu tekstu mums, Jūs iegūsiet lingvistiski un kulturāli precīzu tulkojumu. Arī tulkojuma teksta formāts nebūs šķērslis vēlamajam rezultātam - Nordtext veic dažādu failu formātu tulkojumus (.doc, .xls, .indd, .xml, u.c.) un iztulkoto tekstu Jūs varat saņemt sev vēlamākajā formātā.

Mūsu kvalitātes politika nosaka, ka katrs tulkojums iziet trīs posmus - tulkošanu, korektūru un rediģēšanu. Tulkošanu vairumā gadījumu veic tulks, kam mērķa valoda ir dzimtā valoda un kurš dzīvo reģionā, kur tulkojamais teksts tiks lietots. Korektūru un rediģēšanu veic atsevišķi speciālisti, kam (bez izņēmumiem) mērķa valoda ir dzimtā valoda. Ja teksts ir ļoti specifisks, tad nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināts arī konkrētās nozares eksperts.

Tomēr, Jūsu, kā klienta, ieguvums nav tikai garantijas, ko sniedz mūsu kvalitātes politika vai elastība, ko sniedz tulkojuma formātu daudzveidība. Lielākā daļa mūsu tulku tulkošanas procesā izmanto „CAT (Computer Aided Translation) tools” jeb tulkošanas programmas, kuras var iedalīt divās kategorijās - automātiskās un inteliģentās. Nordtext plaši izmanto inteliģentās tulkošanas programmas, it īpaši SDL Trados, kas šobrīd ir populārākā un atzītākā tulkošanas programma pasaulē. Šīs programmas izmantošana sniedz tādas priekšrocības, kā, piemēram, tulkošanas atmiņu veidošanu. Tulkošanas atmiņas palīdz ietaupīt laiku un līdzekļus un nodrošina terminoloģijas konsekvenci.

Visas tulkošanas atmiņas tiek uzglabātas Nordtext datu plūsmas sistēmā un mēs tās regulāri atjauninām. Ja vēlēsieties veikt tulkojumu, kas no agrāk veikta tulkojuma atšķiras minimāli, vai arī nepieciešami kādi papildinājumi, mēs izmantosim jau esošās tulkošanas atmiņas. Tādējādi tulkošanas projekts tiek turpināts ar samazinātām izmaksām mūsu klientiem.

Nordtext nodrošina arī visu projekta failu uzglabāšanu. Ja Jūs pēc ilgāka laika kādu konkrētu tulkojumu savā datorā vairs atrast nevarat, sazinieties ar mums un nepieciešamais tulkojums tiks atrasts pāris sekunžu laikā.

 
 

 

Cenas

Rakstisko tulkojumu cena tiek aprēķināta, pamatojoties uz vārdu skaitu avota valodā. Tomēr cenas veidošanos nosaka arī citi faktori.

Daži no tiem:

- Mērķa valodas izplatība pasaulē
- Tulkojamā teksta specifika, sarežģītība
- Izpildes termiņš
- Tulkojamā teksta apjoms
- Tulkojuma mērķauditorija
- Teksta formāts

Tulkojuma cenas aprēķinu Jūs saņemsiet bez maksas, aizpildot mūsu on-line pasūtījuma veidlapu. Cenas piedāvājuma saņemšana Jums neuzliek nekādas saistības.

 

Mutiskie tulkojumi

Nordtext rīcībā ir plaša profesionālu tulku datu bāze. Visi mutiskās tulkošanas projekti tiek rūpīgi plānoti, un vispiemērotākais tulks katram konkrētam projektam tiek izmeklēts vadoties pēc vairākiem kritērijiem (zināšanām konkrētajā sfērā, pieredzi, saskarsmes prasmēm, tulkošanas manieri u.c.).

Nordtext piedāvā sekojošus mutiskās tulkošanas pakalpojumus:

 

Secīgā/konsekutīvā tulkošana

 


Šis ir mutiskās tulkošanas izpildes veids, kurā tulks vispirms noklausās kādas personas runas fragmentu avota valodā, ja nepieciešams veic piezīmes, un, kad runātājs ietur pauzi, iztulko dzirdēto fragmentu mērķa valodā.

Ņemot vērā secīgās/konsekutīvās tulkošanas specifiku, saviem klientiem mēs iesakām pasākumus plānot ilgākus, ja tie ietver runas, kurām paredzēta secīgā/konsekutīvā tulkošana.

Īpaši izplatīta secīgā/konsekutīvā tulkošana ir dažādos lietišķos pasākumos un konferencēs.

 

 

Sinhronā tulkošana

 

Sinhronā tulkošana no tulka prasa ļoti augstu koncentrēšanās pakāpi, jo tulkojums mērķa valodā tiek sniegts gandrīz vienlaicīgi ar runātāja teikto avota valodā. Lai tulkojumu veiktu augstā kvalitātē, tulkiem ir vēlams iepazīties ar visu pieejamo informāciju, kas var būt noderīga tulkošanas procesā (dažādi palīgmateriāli, prezentācijas, utml.). Ja runātāja temps ir ļoti intensīvs, iespējams, ka nepieciešami pat divi tulki, kas regulāri nomaina viens otru.

Sinhronā tulkošana ir sarežģītāks un dārgāks mutiskās tulkošanas veids. Jārēķinās, ka izmantojot šo pakalpojumu, Jūsu izmaksas var ievērojami palielināties sakarā ar, piemēram, tehnikas īri vai Jūsu rīcībā esošiem diviem tulkiem.

 
Copyright © Nordtext. All rights Reserved.  |  Site map