Uudised
15.05.2007

Pakkumaks Euroopa kõrgeimatele standarditele vastavaid teenuseid, teeb Nordtext oma parima, et töötada kooskõlas rahvusvahelise kvaliteedijuhtimissüsteemiga ISO 9001:2000.

Nimetatud süsteemi kuuluvad standardid määravad teenuste kvaliteedi kõigil tasanditel, alustades teenusepakkuja valikust, personali kvalifikatsioonist, dokumentatsioonist, tipptehnoloogiate kasutamisest tööde teostamisel ning lõpetades klienditoega, millel on tõlkevaldkonnas üha kasvav roll. Kliendi soovide tundmine, nende austamine ja täitmine, võimalus saada nõu parimate kõrget kvaliteeti tagavate lahenduste osas – need on vaid mõned kvaliteedijuhtimissüsteemi poolt määratletud standarditest.

Klienditugi on lähedalt seotud projektijuhtimisega. Projektijuht on inimene, kes vastutab projekti eest selle algusest lõpuni. Projektijuht paneb paika projekti tähtaja, valib sobivate erialaste teadmiste ja haridusliku taustaga tõlkija, valmistab failid tõlkimiseks ette ning tagab, et kliendi poolt esitatavad nõuded saaksid täidetud. Projektijuht vastutab lisaks ka projekti õigeaegse teostamise eest nõutaval kvaliteeditasemel ning kontrollib tõlgitud teksti enne selle kliendile tagasisaatmist visuaalselt üle. Püüeldes täieliku teenustevaliku osutamise poole, organiseerib Nordtext töötajatele erinevaid koolitusi, täiendades nende teadmisi ning teavitades personali viimastest arengutest tõlkevaldkonnas.

Nordtext on seadnud endale eesmärgiks saada sel aastal ISO 9001:2000 sertifikaat, mis annab meie pakutavatele teenustele veelgi tugevama tagatise.

 

 
...back
 
Copyright © Nordtext. All rights Reserved.  |  Site map