Partnerlus
Me usume, et ainus tee eduni on tihe ja usaldav koostöö meie, meie klientide ja meie töövõtjate vahel projekti kõigis etappides. Näiteks tähendab see seda, et tõlkija esitatud küsimused saavad kliendilt ulatusliku selgituse. Sarnaselt antakse kõik kliendipoolsed kommentaarid või ettepanekud edasi tõlkijale. Me oleme alati avatud kriitikale, nii positiivsele kui negatiivsele, kuna see aitab meil paremini enda kliente teenindada.


            Kliendid                                       Töövõtjad
             
 
Copyright © Nordtext. All rights Reserved.  |  Site map